Događaji

Gorbis Travel Vam nudi kompletnu uslugu planiranja, organizovanja i upravljanja privatnim ili poslovnim događajima od početne,Vaše ili zajedničke ideje, do finalnog rješenja koje će zadovoljiti Vas i Vaše kljente. Naša usluga može biti kompletna organizacija ili asistencija u djelovima projekta u kojima Vam je potrebna naša pomoc.