Gorbis Travel d.o.o. je jedna od vodećih turističkih i putničkih agencija, koja se bavi kako receptivnim tako i inicijativnim turizmom.

Partner je vodećih putničkih i cruising kompanija svijeta.

Istorija: Gorbis Travel d.o.o. osnovan je 28.03.1995 u Herceg-Novom kao privatna turistička agencija.

Vizija: je da sa svojim klijentima uspostavimo saradnju slušajući njihove zahtjeve i u potpunosti zadovoljavajući njihove potrebe i želje.

Cilj: Pružiti vrhunsku turističku uslugu i postići odlične poslovne rezultate nudeći najveći nivo strućnosti i standarda.

Članstva:

  • IATA International Air Transport Association
  • FCCA Florida Caribbean Cruise Association

Direktor:Goran Čolović