MOGUCNOST PLAĆANJA:

Dragi klijenti, svoje usluge možete plati na sledeće načine:

Kartice: VISA, MAESTO, MASTER, DINERS CLUB, AMERICAN EXPRESS

Račun: NLB Montenegro banka 530 – 5014 – 06

Račun: Hipotekarna banka 520 – 80720 – 27