Želite da obradujete svog partnera, prijatelja, poslovnog saradnika…?

Poklon vaučer je pravi izbor darovanja.

Mogućnost kupovine poklon vaučera ostavlja slobodu odabira, a raspoloživi iznos može pokriti cijelo putovanje ili jedan njegov dio.

Gorbis Travel će se pobrinuti za sve ostalo - rezervisati i organizovati putovanje i pobrinuti se da Vaš poklon bude Vaša najbolja odluka.