Izjava o privatnosti:

Slanjem upita izričito izjavljujem da sam agenciji Gorbis Travel dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih isti koristi u cilju zaštite mojih ličnih interesa u svim poslovima koje ugovaram sa ovom agencijom.

To uključuje i proslijeđivanje mojih ličnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju putovanja ugovorenog između mene i Gorbis Travel-a.

Izričito dozvoljavam Gorbis Travel-u da moje lične podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inostrastvu.

Saglasan/na sam da Gorbis Travel, u skladu sa gore navedenim uslovima, koristi moje lične podatke dvije godine.