LEGAL

Ovaj web site je na raspolaganju Vama, kupcu, u svrhu informisanja bez mogućnosti modifikovanja termina, uslova, pravila i obavještenja. Koristeći ovaj web site u navedene svrhe, kupac uvažava sve termine, uslove, pravila i obavještenja koje ovaj sajt sadrži. Ukoliko niste saglasni sa navedenim, molimo da napustite web site.