Gorbis Travel

 

…je jedna od vodećih turističkih i putničkih agencija u Crnoj Gori
…koja se bavi kako receptivnim tako i inicijativnim turizmom
... partner je vodećih putničkih i cruising kompanija svijeta

Istorija
Gorbis Travel d.o.o. osnovan je 28.03.1995 u Herceg-Novom kao privatna turistička agencija.

Vizija
…je da sa svojim klijentima uspostavimo saradnju slušajući njihove zahtjeve i u potpunosti zadovoljavajući njihove potrebe i želje.

Ciljevi
Pružiti vrhunsku turističku uslugu i postići odlične poslovne rezultate nudeći najveći nivo strućnosti i standarda.

Članstva
IATA International Air Transport Association
FCCA Florida Caribbean Cruise Association
YUTA Udruženje putničkih agencija Srbije
PKCG Privredna Komora Crne Gore
UTAHN Udruženje turističkih agencija Herceg Novog

Direktor
Goran Čolović

 

Herceg Novi, Crna Gora